P.T.S (Personal Travel Services) ("החברה"), הנה חברת ייעוץ העוסקת בתחום התיירות ומתמקדת בעיקר במתן שירותי ייעוץ תיירותי מקצועי ומהימן לחברות וארגונים גדולים, הכוללים בין היתר- תכנון ובניית חבילות נופש בחו"ל ובארץ לקבוצות לפי צרכי הארגון וכן ייעוץ וטיפול בנסיעות עסקיות מיוחדות של מנהלי ועובדי הארגון.

תחומי פעילותינו:

מדוע לבחור בנו?

אנשי הצוות הבכירים ובעלי החברה

גלעד אסא, מנכ"ל